აღნიშნული მოდელები
არის Trade in პირობით შესყიდული.
გატესტილია iPlus სერვისი ცენტრის მიერ და
აქვს გარანტია.

აუთლეტი