MacBook Pro 13.3 Retina 256GB Silver Touch Bar and Touch ID MR9U2

5199 ლარი #9053 კოდი 139 ქულა

ამჟამად ეს მოდელი მცირე რაოდენობით გვაქვს, ყიდვამდე გთხოვთ, გადაამოწმოთ ფილიალებში

მთლიანი ფასი: 5199 ლარი, მთლიანი ქულა: 139 ქულა

Clicks: 0