ჩვენ შესახებ

“ iPhone+ ”-ის ძირითადი მიზანია საქართველოსა და რეგიონში Apple-ის პროდუქციის პოპულარიზაცია.

მაღაზია “ iPhone+ ” დაარსდა 2009 წელს. დღესდღეისობით ის Apple-ს პროდუქციის ყველაზე მსხვილი რეალიზატორია რეგიონში.

მაღაზიაში წარმოდგენილია Apple-ის ტექნიკა და მისი აქსესუარები. პროდუქციის მრავალფეროვნება, მაღალი ხარისხის შესაბამისი ფასები მომხმარებელს გულგრილს არ ტოვებს.

გარდა შოუ რუმისა მაღაზიაში სერვისს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. აქ მოქმედებს პრინციპი: “კომფორტი და სრულყოფილება.”

ერვისის გაუმჯობესების მიზნით კომპანია მუდმივად ახროციელებს მონიტორინგს. თუკი ერთხელ მაინც გისარგებლიათ ჩვენი სერვისით, ეს ნიშნავს რომ თქვენს განვიათრებაში მცირედი წვლილი გვაქვს შეტანილი.

“ iPhone+ ” ლოიალური საგარანტიო პირობებითა და მაღალი ხარისხის მომსახურებით გამოირჩევა. კვალიფიციური სპეციალისტები უმოკლეს ვადებში და ეფექტურად წყვეტენ წარმოქმნილ პრობლემას.

მაღაზიაში შეძენილ ტექნიკაზე ვრცელდება როგორც ადგილობრივი ასევე საერთაშორისო გარანტია.

ხშირია მომხმარებლის მხრიდან შეკითხვა:”რატომ არ არის კომპანია “ iPhone+ ” Apple-ს ავტორიზებული წარმომადგენელი?” პასუხი მარტივია: წარმომადგენლობა კომპანია “Apple”-ს საქართველოში საერთოდ არ აქვს, ხოლო ავტორიზებული რესელერი ანუ ქართულ ენაზე ავტორიზებული გადამყიდველი შეზღუდულია გაყიდვის თავისუფლებაში და ავტორიზებული გადამყიდველის შემთხვევაში კომპანიას არ აქვს iPhone-ების რეალიზაციის უფლება. ჩვენს შემთხვევაში კი კომპანია Apple ამას არ კრძალავს.

აღსაღნიშავია საგარანტიო მომსახურების ვადებიც, რადგან ადგილობრივი გარანტიის პირობებში მომსახურეობის პერიოდი საგრძნობლად მცირეა ვიდრე ავტორიზებული გადამყიდველის შემთხვევაში, რომელიც რამოდენიმე თვე გრძელდება, ხოლო ჩენთან კი ძრითადად 2-3 დღეში ვემსახურებით მომხამრებელს იშვიათი გამონაკლისის გარდა!

ავტორიზებული გადამყიდველი არ აგებს პასუხს პროდუქციის ხარისხზე. იგი მიგითითებთ სერვის-ცენტრებზე, რომლებიც ძირითადად უზრუნველყოფენ დაზიანებული პროდუქციის შეკეთებას!

ჩვენი კომპანია ადგილზე უწევს აღნიშნულ მომსახურებას მომხმარებელს მაქსიმალურად მოკლე დროში ვინაიდან არ წარმოვადგენთ “Apple”-ს ავტორიზებულ გადამყიდველს.